GTG Nordic logga

GTG Nordic har samarbetsavtal med ledande producenter av organiskt näring såväl nationellt som internationellt.


Jordbruk, frukt, bär och grönsaker


Jordinblandning


Extensiva ytor inkl golf.


Bra att gödsla fotbollsplanen med


Fast näring till konsument


FlytandeFlytande näring till konsumentSkillnaden mellan organisk näring och mineralgödsel

Här får vi lägga in en förklaring! 

 

Blandningar som kan kravmärkas och special anpassas för alla kulturer och blandningar av substrat som är KRAV märkta. Produkter kan levereras som strö, pellets eller granulat. Kan anpassas för olika spridningsaggregat för såväl grönytor som köksväxtodling mm.

Pelleterat KRAV-godkänt gödselmedel med kväve, fosfor och kalium. Kan bredspridas/radmyllas. KRAV-godkänd flytande växtnäring Innehåller kväve och kalium.

Godkänt för betes- och slåttervallar eller grönfoder. Sprids med släpslangsspridare för stallgödsel